DSW verhoogt zorgpremie met 11,50 euro, waarschuwt: grens bereikt

dsw

In 2024 zullen klanten van zorgverzekeraar DSW een maandelijkse premie van 149 euro betalen voor hun basisverzekering, wat een stijging van 11,50 euro betekent ten opzichte van 2023. Deze aanzienlijke premieverhoging is ongekend sinds de introductie van het huidige zorgstelsel in 2006. DSW benadrukt echter dat er geen andere keuzes zijn, aangezien de zorgkosten aanzienlijk stijgen. Dit komt deels door gestegen loonkosten en een voortdurende toename in de vraag naar zorg. De verzekeringsmaatschappij waarschuwt dat de “grenzen van betaalbaarheid in de zorg” nu zijn bereikt.

Veranderingen zorgstelsel

DSW is van mening dat drastische veranderingen nodig zijn om de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst te waarborgen. Ze wijzen erop dat ze al jarenlang als eerste de premie voor het nieuwe jaar bekendmaken. De premieverhoging bij DSW sluit aan bij de schatting die door de overheid werd gepresenteerd op Prinsjesdag.

In het afgelopen jaar heeft DSW nog enigszins de premie kunnen drukken door gebruik te maken van hun reserves, maar voor 2024 zien ze hier geen mogelijkheid meer toe.

Op de lange termijn is het volgens de directie van DSW noodzakelijk om het zorgstelsel te heroverwegen. Ze benadrukken dat er meer nadruk moet worden gelegd op “gezondheid, gelijke kansen en zekerheid”, zodat in de toekomst minder mensen afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. Om deze doelen te bereiken, is DSW van mening dat er veel meer samenwerking moet zijn tussen verschillende sectoren.

dsw

Regionale zorgcontracten

DSW zou het liefst de zorgcontracten op regionaal niveau willen organiseren, bijvoorbeeld door in elke regio twee zorgverzekeraars aan te wijzen die de leiding nemen. Een ander voorstel van DSW is om de financiering van de zorg minder te baseren op productie, zoals momenteel gebruikelijk is, en meer te richten op het behoud van toegankelijkheid van de zorg.

DSW gaat niet adverteren

De organisatie heeft aangekondigd dat ze in de nabije toekomst geen extra reclame zal maken om nieuwe klanten aan te trekken. Daarnaast werkt de zorgverzekeraar niet samen met vergelijkingssites, omdat ze van mening zijn dat de vergoedingen die ze ontvangen beter kunnen worden besteed aan zorg.

Directeur Aad de Groot benadrukt dat de premiestijgingen op de lange termijn zullen leiden tot “een grotere druk op solidariteit, meer mensen die zorg vermijden en een groeiende kloof in de gezondheidszorg”. Dit zou kunnen resulteren in een minder toegankelijke en betaalbare zorg voor een groeiende groep mensen, wat volgens hem vraagt om “fundamenteel andere keuzes”.

Geef een reactie