Steeds betere en snellere behandeling herseninfarct

Herseninfarct

De zorg voor patiënten met een acuut herseninfarct (stroke) was al goed geborgd in Tjongerschans, maar door recente nieuwe software op de CT-scan en aangepaste richtlijnen is deze nog beter geworden.

Acute herseninfarcten

In Tjongerschans is er sinds jaren een goed werkend stroke-team voor de opvang van acute herseninfarcten. Het team bestaat uit de neurologen samen met het SEH-team, de radioloog, radiologisch laborant en neurologie-verpleegkundigen van onze Brain Care Unit (BCU). Dit team heeft al geruime tijd de beste ‘door-to-needle time’ in het Noorden van Nederland. Dit houdt in dat de tijd vanaf binnenkomst op de SEH (‘door’) tot de start van de behandeling (‘needle’) tot de beste van Nederland behoort. Door gezamenlijk als één efficiënt team de patiënt op te vangen, kan deze tijd tot een minimum worden beperkt. De gemiddelde tijd over heel Nederland bekeken is 27 minuten en Tjongerschans zit daar met 21 minuten ruim onder. Dit leidt tot een betere uitkomst voor de patiënt, het zogeheten ‘time-is-brain’-principe. Hoe sneller de behandeling kan worden gestart, hoe groter de kans op enig herstel voor de aangedane hersenen.

herseninfarct

Trombolyse behandeling

Het afgelopen jaar zagen we al een toename van 37% van patiënten die een trombolyse behandeling hebben gekregen ten opzichte van 2019. Door middel van CT-perfusie en een uitbreiding van de richtlijnen is de kwaliteit van het radiologieonderzoek wederom verbeterd en kunnen we nog meer mensen behandelen. Het nieuwe softwaresysteem maakt CT-perfusie mogelijk. Deze techniek geeft een betere inschatting of de bloedtoevoer van het beschadigde hersenweefsel nog hersteld kan worden. Ook als het niet helemaal duidelijk is wanneer de klachten van de patiënt zijn ontstaan.

Aanmelden trombolyse

De patiënt wordt door de ambulance of huisarts aangemeld voor trombolyse. Zodra deze melding bij het ziekenhuis binnenkomt wordt meteen het stroke-team opgeroepen, zodat deze paraat staat als de patiënt arriveert. De patiënt wordt direct vanaf de brancard naar de CT-kamer gebracht, waar de ambulanceverpleegkundige de overdracht doet aan de neuroloog. Ondertussen wordt de patiënt nagekeken, diens bloed geprikt en wordt de CT-scan gemaakt. De scan geeft aan of de patiënt kan starten met de trombolyse behandeling op onze Brain Care Unit of dat er doorverwezen moet worden naar het UMCG.

Geef een reactie